آپدیت دوتا ۲ – ورژن ۷٫۰۶

مدیریت ۲۰ / ۰۱ / ۱۳۹۷ آموزش ها | اخبار
آپدیت دوتا 2
آپدیت دوتا ۲ – ورژن ۷٫۰۶

آپدیت دوتا ۲ : در بازی Dota 2 به علت گستردگی بازی و رفع عیب های آن برنامه نویسان و تهیه کنندگان آن هر چند وقت یک بار با نسخه ای ارتقا یافته از آن ویژگی های جدید و جالبی به بازی اضافه میکنند . که بازیکنان حتما باید از تغییرات بازی مطلع باشند در غیر اینصورت حین بازی دچار مشکلات متعددی میشوند.

آپدیت دوتا ۲ : در آپدیت های دوتا ۲ معمولا باعث افزایش سختی بازی میشود و باعث میشود بازیکنان در سطح های بهتری رقابت کنند.

خب در این پست شما تغییرات بازی در نسخه Update 7.06 Dota 2 را میخوانید.

 

آپدیت دوتا ۲ : تغییرات اصلی بازی

 

آپدیت دوتا ۲ : تغییرات دینای کردن Deny

 • کریپ های (Creep) دینای (Deny) شده اکنون برای تیمی که آنها را Deny میکنند %۳۰ مقدار Xp بیشتری به آنها میدهد.
 • مقدار کم شده ی Xp به هیرو های دشمن پس از Deny کردن، اکنون از %۵۰ به %۷۰ افزایش یافت.

 

آپدیت دوتا ۲ : تغییرات ساختمان های بازی

 • شراین (Shrine) ها اکنون پس از اتمام Cooldown در ابتدای بازی قابل فعال شدن میکنند و و هر ۵ دقیقه در دسترس هستند.
 • تعداد Shrine های داخل Base از ۵ به ۳ عدد کاهش یافت. (Shrine های بالا و پایین، پشت Barracks ها حذف شدند.)
 • میزان رشد Mana Regenutarion ساختمان های Shrine در هر دقیقه از ۱ به ۰٫۷۵ کاهش یافت.

 

آپدیت دوتا ۲ : تغییرات لاین های بازی

 • اضافه شدن یک Creep اضافه به لاین وسط در دقیقه ی ۱۵ بازی! (تا اولین آپگرید شدن Creep های Melee در دقیقه ی ۱۵، مابقی لاین ها Creep اضافی استاندارد و مانند ثابقی دارند)
 • کریپ ها (Creep) یک ذره زودتر به Tower های لاین Offlane میرسند و آنهارا ملاغات میکنند.
 • مدت زمان گشتن Creep ها یا Creep Aggro برای هدف یا دشمن از ۲٫۵ ثانیه به ۲٫۳ ثانیه کاهش یافت.
 • مدت زمان برای آماده سازی برای گشتن دوباره برای هدف یا دشمن از ۲٫۵ ثانیه به ۳ ثانیه افزایش یافت.
 • میزان دید یا Vision یونیت (Creep) های لاین ها از ۸۵۰/۸۰۰ به ۷۵۰ کاهش یافت.

 

آپدیت دوتا ۲ : تغییرات کریپ های جنگل

 • کریپ های (Creep) جنگل اکنون هر دقیقه Spawn یا بوجود می آیند، نه مانند ثابق هر ۲ دقیقه!
 • کریپ های (Creep) جنگل اکنون %۲۰ کمتر EXP و Gold به شما میدهند.
 • میزان EXP و Gold دریافتی Creep های جنگل به میزان %۲ در هر ۷٫۵ دقیقه افزایش یافت. (یعنی زمانی که Creep های جنگل آپگرید شوند)

 

آپدیت دوتا ۲ : تغییرات کریپ ها

 • میزان نوع خصارت یا دمیج Creep های منجنیق از %۱۵۰ به %۲۵۰ افزایش یافت.
 • مقدار Hp منجنیق ها از ۵۵۰ به ۸۲۵ افزایش یافت!
 • زمان تولید یا Spawn یا بوجود آمدن منجنیق ها به جای هر ۷ بار موج یا شروع Creep ها به هر ۱۰ بار افزایش یافت. (یعنی هر ۵ دقیقه)
 • منجنیق های اضافه، اکنون در دقیقه ی ۴۰ به بازی اضافه میشوند نه دقیقه ی ۴۵٫

 

آپدیت دوتا ۲ : تغییرات ویژگی بازی

 • میزان رشد Strength هیرو های بازی ۰٫۳ عدد افزایش یافت.
 • میزان Regenuration با توجه به Strength از ۰٫۰۳ به جای هر مقدار Strength به ۰٫۰۶ مقدار Hp را افزایش میدهد.
 • میزان Hp Regenuration پایه هیرو ها ۰٫۲۵ عدد کاهش یافت.
 • میزان تخریب یا Amplification لول ها نسبت به Intelligence، از %۱ برای هر ۱۵ عدد، به %۱ برای هر ۱۴ عدد تغییر یافت.
 • میزان Mana هیرو بر اساس Intelligence از ۱۲ به ۱۱ کاهش یافت.
 • میزان Mana پایهاز ۵۰ عدد به ۷۵ عدد افزایش یافت.

 

آپدیت دوتا ۲ : تغییرات اقتصادی

 • مقدار XP یا EXP اضافه پایه Creep های Melee از ۴۵ به ۴۰ کاهش یافت.
 • مقدار Gold اضافه Creep های Melee از ۳ عدد Gold در هر چرخه یا بازه به ۱ عدد Gold تغییر یافت.
 • میزان Gold اضافه که در اثر تخریب ساختمان های Melee/Range Barracks به هر یک از اعضای تیم داده میشد، از ۲۷۵/۲۲۵ به ۲۲۵/۱۵۰ مقدار برای هر نفر کاهش یافت.
 • مقدار Gold دریافتی یا اضافه برای کشتن Roshan، از ۲۰۰ به ۱۵۰ کاهش یافت.
 • مقدار Gold دریافتی یا اضافه برای تخریب Shrine ها، از ۱۵۰ به ۱۲۵ کاهش یافت.
 • میزان بها برای مردن ۱۰۰ عدد بعلاوه ی ۵۰ عدد Net Worth بود که به ۵۰ عدد بعلاوه ی ۴۰ عدد Net Worth تغییر یافت.
 • مقدار Gold دریافتی یا اضافه برای از بین بردن Tower ردیف ۳ بازی، از ۲۴۰ به ۲۰۰ کاهش یاقت.
 • مقدار Gold دریافتی یا اضافه برای از بین بردن Tower ردیف ۴ بازی، از ۲۸۰ به ۲۰۰ کاهش یاقت.

 

آپدیت دوتا ۲ : تغییرات عمومی

 • مقدار Gold و EXP برای کشتن Illusion ها از ۵ + لول هیرو به ۲ * لول هیرو تغییر یافت.
 • میزان توانایی برای خصارت به ساختمان ها توسط Illusion ها از %۵۰ به %۶۰ افزایش یافت.
 • مدت زمان آماده سازی Buyback از ۷ دقیقه به ۸ دقیقه افزایش یافت.
 • روشان (Roshan) اکنون آیتم Cheese را پس از دومین مرگ خود دراپ میکند نه سومین.
 • میزان Armor اضافه ی Roshan نسبت به وقفه ، از ۱٫۱ به ۱٫۳ افزایش یافت.
 • ران ها Powerup Rune ها اکنون بعد از دقیقه ی ۴۰ بازی در هر دو طرف جوی ، یک Rune متفاوت قرار داده میشود. (یعنی یک طرف Double Damage و طرف دیگر جی یا جوب Regu!)
 • از این پس Miss دادن در اثر Attack از پایین یا سرازیری به بالای مکان مورد نظر ، روی اقلام (یونیت،هیرو) هوایی بازی Miss نمیروند.
 • مشکل مسیر های مختلف در Creep های پایین تیم Dire بین Tower های ردیف ۱ و ۲ فیکس شد.
 • میزان فاصله یا AOE لازم برای افزایش Armor اضافه نسبت به نزدیک بودن هیرو های دشمن، از ۱۴۰۰ به ۱۶۰۰ افزایش یافت.

 

آپدیت دوتا ۲ : تغییرات آیتم ها

 • آیتم Aether Lens : درصد Damage اسپل ها از ۵ به ۶% افزایش یافته
  – آیتم های مورد نیاز برای بستن Aether Lens تغییر کرده است
 • آیتم Blademail : کولدان (Cooldown) از ۱۸ به ۲۰ افزایش یافته
 • آیتم Blight Stone : دیگر شکل مخصوصی برای اتک ایجاد نمی کند
 • آیتم Bloothorn : کولدان (Cooldown) از ۱۴ به ۱۸ افزایش یافته
 • آیتم Bottle : قیمت آن از ۶۶۰ به ۶۵۰ کاهش یافته
 • آیتم Bracer : قیمت نامه خرید آن (Recipe) از ۱۹۰ به ۱۷۵ کاهش یافته
 • آیتم Clarity : از این به بعد buff آن با اتک از بین می رود
 • آیتم Crimson Guard : مدت زمان اکتیو بودن آن از ۱۰ ثانیه به ۱۲ افزایش یافته
 • آیتم Daedalus : مفدار Damage که می دهد از ۷۶ به ۸۰ افزایش یافته
 • آیتم Dagon : از این به بعد Illusion هارو با یک ضربه از بین می برد
 • آیتم Demon Edge : قیمت آن از ۲۴۰۰ به ۲۲۰۰ کاهش یافته
  – مقدار Damage که می دهد از ۴۶ به ۴۲ کاهش یافته
 • آیتم Desolator : دیگر شکل مخصوصی برای اتک ایجاد نمی کند
 • آیتم Enchanted Mango : قیمت آن از ۱۱۰ به ۱۰۰ کاهش یافته
  – نمی توان آن را فروخت ، یابد استفاده شود
 • آیتم Faerie Fire : قیمت آن از ۷۵ به ۷۰ کاهش یافته
 • آیتم Force Staff : آیتم های مورد نیاز برای بستن Force Staff تغییر کرده است
 • آیتم Hurricane Pike : این آیتم ۲ تا Health Regen میدهد.
  – ۲ تا Heath Regen می دهد
 • آیتم Hand of Midas : نامه ی آن (Recipe) از ۱۵۵۰ به ۱۶۵۰ افزایش یافته
  – مقدار XP که از استفاده ی آن بدست می آید از ۱٫۷۵ به ۱٫۸۵ افزایش یافته
  – مقدار Gold بدست آمده از استفاده  از آن از ۲۲۰ به ۲۰۰ کاهش یافته
 • آیتم Healing Salve : از این به بعد buff آن با اتک از بین می رود
 • آیتم Heart of Tarrasque : نامه ی آن (Recipe) با یک Vitality Booster دیگر جایگزین شده است
  – مقدار Strength که می دهد از ۴۵ به ۴۰ افزایش می یابد
  – مفدار Hp که می دهد ار ۲۵۰ به ۵۰۰ افزایش یافته
 • آیتم Heaven’s Halberd : افکت آن دیگر با Bkb از بین نمی رود
 • آیتم Helm of the Dominator : به جای Recipe آن Ring of Health قرار گرفته است
  – مفدار Health Regen از ۸ به ۱۰ افزایش یافته
 • آیتم Mask of Madness : نامه (Recipe) آن با Quarterstaff جایگزین شده است
  – از این به بعد ۲۰ تا Damage با ۱۰ تا Attack Speed ایجاد می کند
  – مقدار Attack Speed زمانی که آیتم فعال می شود ار ۱۲۰ به ۱۱۰ کاهش یافته .
  – آیتم های آن می توانند جدا شوند (می تواند disassembled شود )
 • آیتم Morbid Mask : قیمت آن از ۱۲۰۰ به ۱۱۰۰ کاهش یافته
  – مقدار  Damage که می دهد از ۱۵ به ۱۰ کاهش یافته
 • آیتم Solar Crest : مقدار Armor که کم/ زیاد می کند از ۱۲ به ۱۰ کاهش یافته
  – افکت آن که ۲۵% شانس Miss دادن به ۲۵% شانس Truestrike شدن اتک ها شده است . ( اتک های Truestrike به هیچ وجه  Miss نمی شوند )
 • آیتم Moon Shard : از این به بعد نصف مقدار Vision شب را که دارد می دهد وقتی که استفاده شود .
 • آیتم Necronomicon : تایمی که یونیت هایی که درست می شوند ار ۴۰ به ۴۵ افزایش یافته
 • آیتم Observer Ward : قیمت آن از ۶۵ به ۶۰ افزایش یافته
 • آیتم Radiance : مقدار Damage که به illusion ها وارد می کند از ۴۵ به ۳۵ کاهش یافته
 • آیتم Refresher Orb : از این به بعد Refresher لول هایی که شارژی هستند را نیز refresh می کند ( مانند لول ۶  Ember Spirit )
 • آیتم Rod of Atos : آیتم های مورد نیاز برای بستن Rod of Atos تغییر کرده است
 • آیتم Sange : قیمت Recipe آن به مقدار ۱۰۰ تا کاهش یافته
 • آیتم Yasha : قیمت Recipe آن به مقدار ۱۰۰ تا کاهش یافته
  مقدار Attack Speed که می دهد از ۱۵ به ۱۰ کاهش یافته
 • آیتم Manta Style : قیمت Recipe آن به مقدار ۱۰۰ تا کاهش یافته
 • آیتم Scythe of Vyse : کولدان آن از ۲۵ به ۲۲ کاهش یافته
 • آیتم Shiva’s Guard : قیمت Recipe آن از ۶۰۰ به ۶۵۰ افزایش یافته
 • آیتم Silver Edge : قیمت Recipe آن از ۵۰۰ به ۷۰۰ افزایش یافته
 • آیتم Soul Ring : نامه (Recipe) آن با Mango جایگزین شده است
 • آیتم Urn of Shadows : از این به بعد buff این آیتم مانند Healing Slave کار می کند نه مانند قبل که هر جند ثانیه heal می کرد
  آیتم های مورد نیاز برای بستن Urn of Shadows تغییر کرده است
 • آیتم Blade Mail : میزان Spell Amplificationیا تقویت کننده ی اسپل ها اکنون در بازگرداننده ی Damage تاثیری ندارد.
 • آیتم Solar Crest : میزان Miss یا Evasion این آیتم از %۲۵ به %۲۰ کاهش یافت.
 • آیتم Solar Crest : شانس برای وارد کردن ضربه های اختصاصی آیتم، با عنوان strike mechanic به Accuracy تغییر نام پیدا کرد.
 • آیتم Solar Crest : مقدار خصارت وارد کننده Accuracy از %۲۵ به %۳۵ افزایش یافت.

 

آپدیت دوتا ۲ : تغییرات تلنت های جدید و هیروها

 • هیروی Warloc: احضار یک Golem هنگام مرگ هیرو. (لول ۲۰)
 • هیروی Pudge: اضافه شدن ۱ ثانیه به مدت زمان Ulti این هیرو. (لول ۲۰)
 • هیروی Magnus: اضافه شدن ۵۰۰ مقدار Range به لول ۳ هیرو. (لول ۲۵)
 • هیروی Lone Druid: اضافه شدن %۵۰ به Magic Resistance خرس یا لول ۱ این هیرو. (لول ۲۰)
 • هیروی Lina: اضافه شدن ۴۰ عدد به سرعت حرکت هیرو. (لول ۱۵)
 • هیروی Engima: اضافه شدن ۱ مرتبه Stun دیگر به لول ۱ این هیرو. (لول ۲۰)
 • هیروی Earthshaker: اضافه شدن ۳۵۰ عدد Range به لول ۱ یا Fissure هیرو! (لول ۲۰)
 • هیروی Clockwerk: اضافه شدن ۴۰ عدد Damage به لول ۲ این هیرو. (لول ۲۰)
 • هیروی BristleBack: اضافه شدن ۱۰ درصد Spell Lifestel به هیرو. (لول ۲۰)
 • هیروی Earth Spirit: توانایی هدف قرار دادن هم تیمی ها در لول ۳ این هیرو. (دیگر با آیتم Scepter گره نمیخورد، لول Ulti تغییر نکرده است)
 • هیروی Enchantress: اضافه شدن %۶ به میزان Damage لول Ultimate این هیرو. (لول ۲۵)
 • هیروی Brewmaster: اضافه شدن ۲ ثانیه Slow به لول ۱ این هیرو. (لول ۲۰)
 • هیروی Beastmaster: احضار و اضافه شدن ۱ عدد Boar یا گراز وحشی به لول ۳ این هیرو. (لول ۱۵)
 • هیروی Zeus: اضافه شدن ۰٫۵ ثانیه Ministun به لول ۲ این هیرو. (لول ۲۰)
 • هیروی Lycan: اضافه شدن ۱۲ عدد HP Regenuration به لول ۳ هیرو. (لول ۱۵)
 • هیروی Crystal: اضافه شدن ۵۰ عدد Damage به Ultimate این هیرو. (لول ۲۰)
 • هیروی Shadow Shaman: احضار و اضافه شدن ۴ عدد مار دیگر به Ultimate هیرو. (لول ۲۰)
 • هیروی Visage: پرتاب لول ۲ به صورت دوتایی. (برای دومین پرتاب ، هدف به صورت شانسی در رنج این اسپل انتخاب میشود، یعنی اولویت بندی هیرو ها.)
 • هیروی Winter Wyvern: اضافه شدن ۱ ثانیه به مدت زمان لول ۳ هیرو. (لول ۲۰)
 • هیروی Witch Doctor: اضافه شدن ۲ مرتبه چرخیدن یا چرخش اضافی به لول ۱ این هیرو. (لول ۱۵)
 • هیروی Legion Commandar: اضافه شدن %۱۰ شانس به لول ۳ این هیرو. (لول ۲۰)
 • هیروی Keeper Of The Light: اضافه شدن ۳۰۰ عدد مانا برای اهدا به لول ۳ این هیرو. (لول ۱۵)
 • هیروی Dazzle: اضافه شدن ۲۵ عدد Damage بر ثانیه به لول ۱ هیرو. (لول ۲۰)
 • هیروی Treant Protector: اضافه شدن ۴۰ عدد Damage/Heal به لول ۲ این هیرو. (لول ۲۵)
 • هیروی Sand King: کم کردن ۵۰ عدد Attack Slow هنگام برخورد با Ultimate این هیرو. (لول ۱۵)
 • هیروی Venomancer: اضافه شدن ۱۴ درصد Slow به لول ۲ این هیرو. (لول ۲۵)
 • هیروی Ancient Apparition: اضافه شدن ۸ درصد Slow و تقویت Attack به لول ۲ این هیرو. (لول ۲۰)
 • هیروی Chen: اضافه کردن ۱۰۰۰ عدد Health به Creep های تحت پوشش. (لول ۲۰)
 • هیروی Disrupter: اضافه شدن ۴۰ عدد Damage به لول ۱ این هیرو. (لول ۱۵)
 • هیروی Elder Titan: اضافه شدن ۲۰۰ عدد مانا به هیرو. (لول ۱۰)
 • هیروی IO: اضافه شدن Stun برای لول ۱ این هیرو مانند گذشته ها. (لول ۲۵)
 • هیروی Jakiro: خاص (Pure) و تاثیر حتی روی Immunity ها یعنی Bkb و … (لول ۲۵)
 • هیروی Lion: اضافه شدن ۷۵ عدد Cast Range به هیرو. (لول ۱۰)
 • هیروی Nature’s Prohpet: حذف Cooldown لول ۳ یا Teleport این هیرو. (لول ۲۵)
 • هیروی Oracle: اضافه شدن ۰٫۷۵ ثانیه به بیشترین مدت زمان Stun کردن لول ۱٫ (لول ۱۰)
 • هیروی Phoenix: دریافت ۲۰ درصد EXP بیشتر. (لول ۱۰)
 • هیروی Pugna: اضافه شدن ۱ ثانیه به دمت زمان اثر لول ۲ این هیرو. (لول ۱۵)
 • هیروی Shadow Demon: کم کردن ۱٫۵ ثانیه از Cooldown لول ۳ این هیرو. (لول ۲۰)
 • هیروی Spirit Breaker: اضافه شدن %۳۰ به میزان Damage لول Bash این هیرو. (لول ۲۰)
 • هیروی Templar Assassin: اضافه کردن ۸ عدد Armor منفی برای لول ۲ این هیرو روی دشمن. (لول ۲۵)
 • هیروی Undaying: اضافه شدن ۱۵ درصد Health Regenuration به هیرو. (لول ۱۰)
 • هیروی Techies: اضافه شدن ۲۵۰ عدد Attack Damage به این هیرو!! (لول ۲۵)
 • هیروی Ancient Apparition: مدت زمان باقی ماندن Stun لول یک این هیرو روی هیروی دشمن از ۱٫۲۵/۲/۲٫۷۵/۳٫۵ به ۲/۲٫۵/۳/۳٫۵ تغییر یافت.
 • هیروی Bloodseeker: مقدار Damage پایه این هیرو ۴ عدد افزایش یافت.
 • هیروی Clinkz: میزان سرعتی که لول ۳ این هیرو به شما هنگام Invise میدهد از ۱۱/۲۲/۳۳/۴۴ به %۱۵/۲۵/۳۵/۴۵ افزایش یافت.
 • هیروی Clinkz: میزان Health دریافتی توسط لول Ultimate این هیرو از ۵۰/۶۵/۸۰ به %۵۰/۷۰/۹۰ افزایش یافت.
 • هیروی Clinkz: مقدار Damage دریافتی (Attack Plus) توسط لول Ultimate این هیرو از ۵/۶٫۵/۸ به %۵/۷/۹ افزایش یافت.
 • هیروی Crystal Maiden: میزان سرعت پایه ی این هیرو از ۲۸۰ به ۲۷۵ کاهش یافت.
 • هیروی Doom: مدت زمان باقی ماندن Stun لول ۳ این هیرو روی دشمن از ۰٫۴ به ۰٫۶ افزایش یافت.
 • هیروی Ember Spirit: تلنت (Talent) یعنی Spell Amplification لول ۱۰ این هیرو از %۱۰ به %۸ کاهش یافت.
 • هیروی Ember Spirit: تلنت (Talent) یعنی افزایش Damage از ۲۵+ به ۳۰+ افزایش یافت.
 • هیروی Gyrocopter: شعاع لازم برای استفاده از لول ۳ این هیرو ، از ۱۰۰۰ به ۱۲۵۰ افزایش یافت.
 • هیروی Gyrocopter: مدت زمان Stun شدن دشمنان توسط لول ۲ این هیرو از ۲٫۲/۲٫۴/۲٫۶/۲٫۸ به ۲٫۲۵/۲٫۵/۲٫۷۵/۳٫۰ افزایش یافت.
 • هیروی IO: میزان کم شدن Health/Mana توسط لول ۳ این هیرو از %۴٫۵ به %۶ افزایش یافت.
 • هیروی Lich: مدت زمان آماده سازی یا Cooldown لول ۳ این هیرو از ۶۰/۴۸/۳۶/۲۴ به ۶۰/۴۶/۳۲/۱۸ کاهش یافت.
 • هیروی Lone Druid: میزان وقفه بین Damage پایه خرس یا Bear این هیرو از ۱٫۷۵/۱٫۶۵/۱٫۵۵/۱٫۴۵ به ۱٫۶۵/۱٫۵۵/۱٫۴۵/۱٫۳۵ بهبود یافت.
 • هیروی Mirana: سرعت دریافتی توسط لول ۳ این هیرو از %۴/۸/۱۲/۱۶ به %۸/۱۲/۱۶/۲۰ افزایش یافت.
 • هیروی Monkey King: مدت زمان آماده سازی لول Tree Dance این هیرو از ۱٫۴ به ۱٫۲ کاهش یافت.
 • هیروی Monkey King: میزان HP Regen پایه این هیرو از ۰٫۷۵ به ۱٫۵ افزایش یافت.
 • هیروی Monkey King: تلنت (Talent) لول ۱۰ این هیرو، یعنی ۵+ به %۱۰+ Eavasion تغییر یافت.
 • هیروی Necrophos: میزان شعاع یا AoE لول ۳ این هیرو از ۶۰۰ به ۷۵۰ کاهش یافت.
 • هیروی Nyx Assassin: مدت زمان آماده سازی یا Cooldown لول ۱ این هیرو از ۱۳ به ۱۴ افزایش یافت (با آیتم Aghanim’s Scepter هنوز ۷ ثانیه است).
 • هیروی Oracle: مدت زمان ماندن لول Ultimate این هیرو روی هدف، از ۷/۸/۹ به ۸/۹/۱۰ افزایش یافت.
 • هیروی Pugna: مقدار فاصله ی لازم برای قطع کردن لول Ultimate این هیرو از ۹۰۰  به ۱۰۰۰ افزایش یافت.
 • هیروی Pugna: تلنت (Talent) لول ۲۰ این هیرو، یعنی اضافه شدن ۵+ خصارت یا Damage به لول ۳ این هیرو به ۰٫۷۵+ تغییر یافت.
 • هیروی Shadow Demon: تلنت (Talent) لول ۱۰ این هیرو، یعنی اضافه شدن ۱۰ عدد به سرعت هیرو، به ۲۰ عدد افزایش یافت.
 • هیروی Shadow Demon: تلنت (Talent) لول ۱۰ این هیرو، یعنی اضافه شدن ۶ عدد Strength به هیرو، به ۱۰ عدد افزایش یافت.
 • هیروی Shadow Demon: تلنت (Talent) لول ۱۵ این هیرو، یعنی اضافه شدن %۶ توانایی Spell Amplification به %۸ افزایش یافت.
 • هیروی Shadow Demon: تلنت (Talent) لول ۲۰ این هیرو، یعنی اضافه شدن %۱۰ قابلیت Magic Resistance ، به %۱۵ افزایش یافت.
 • هیروی Shadow Demon: میزان تاثیر گذاری لول ها توسط لول ۳ این هیرو، از ۰٫۳ به ۰٫۲۵ بهبود یافت.
 • هیروی Skywrath Mage: مقدار فاصله ی لازم برای استفاده از لول ۱ این هیرو (Cast Range) از ۸۰۰ به ۸۷۵ افزایش یافت.
 • هیروی Skywrath Mage: تلنت (Talent) لول ۲۰ این هیرو، یعنی اضافه شدن ۲۰ عدد به سرعت هیرو، به ۴۰ عدد افزایش یافت.
 • هیروی Skywrath Mage: تلنت (Talent) لول ۲۰ این هیرو، یعنی اضافه شدن %۱۵ قابلیت MAgic Resistance ، به %۲۰ افزایش یافت.
 • هیروی Treant Protector: مزیان سرعت پایه این هیرو از ۲۹۰ به ۲۸۰ کاهش یافت.
 • هیروی Troll Warlord: مدت زمان آماده سازی یا Cooldown لول Ultimate این هیرو از ۳۰ به ۳۵ افزایش یافت.
 • هیروی Underlord: بیشترین صدمه یا Damage نسبت به پر بودن HP، توسط لول ۱ این هیرو، از %۰٫۷۵/۱٫۵/۲٫۲۵/۳ به %۰٫۸/۱٫۶/۲٫۴/۳٫۲ افزایش یافت.
 • هیروی Venomancer: میزان صدمه در ثانیه یا Damage Per Second لول ۲ این هیرو، از ۶/۱۲/۱۸/۲۴ به ۶/۱۴/۲۲/۳۰ افزایش یافت.
 • هیروی Venomancer: میزان افزایش یا دریافت Agility این هیرو از ۲٫۶ به ۲٫۸ افزایش یافت.
 • هیروی Viper: تلنت (Talent) لول ۱۵ این هیرو، یعنی اضافه شدن ۱۰ عدد Strength به هیرو، به ۲۰ عدد افزایش یافت.
 • هیروی Warlock: مانای لازم برای استفاده از لول Ultimate این هیرو از ۲۵۰/۳۵۰/۴۵۰ به ۲۵۰/۳۷۵/۵۰۰ افزایش یافت.
 • هیروی Warlock: مدت زمان آماده سازی یا Cooldown لول Ultimate این هیرو از ۱۶۵ به ۱۷۰ افزایش یافت.
 • هیروی Winter Wyvern: مدت زمان قابل پرواز توسط لول ۱ این هیرو از ۶ به ۸ ثانیه افزایش یافت.
 • هیروی Zeus: سرعت پایه این هیرو از ۲۹۵ به ۳۰۰ افزایش یافت.

 

بخش نظرات

دیدگاه شما

 • - نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد
 • - نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد
 • - نظراتی که شمال توهین ، تهمت و یا افترا باشند منتشر نخواهند شد